Upute za preuzimanje

Molimo Vas da imate na umu da se online ponuda informacija ograničava samo na odabrane oplatne sustave i komponente, odabrane jezične verzije i verzije za određene zemlje. Ovdje raspoložive informacije za korisnike djelomično su prilagođene propisima specifičnima za određene zemlje i stoga se mogu koristiti samo u navedenim zemljama (pogledajte oznake na naslovnoj stranici informacija za korisnike). Korisnik je odgovoran za pravilan odabir dokumenata. Doka stoga ne preuzima odgovornost za pravilan odabir dokumenata i njihovo daljnje korištenje.

Molimo Vas da se za pitanja u vezi ovih dokumenata kao i o informacijama za korisnike koje nisu na raspolaganju online obratite podružnici tvrtke Doka u Vašoj blizini.

S preuzimanjem prihvaćam Uvjete korištenja za Doka Download Center.