Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Sidro s pločicom 15,0

Sidro s pločicom 15,0

Nepovratni dio sidra za jednostrano sidrenje.
Više informacija
Novi materijal
Stanje: Novi materijal

Dodatne informacije:

Informacije o proizvodu

Nepovratni dio sidra za jednostrano sidrenje.

Primjenjivo u sljedećim sustavima