Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Cjevčica od vlaknastog betona 22mm

Cjevčica od vlaknastog betona 22mm

Nepovratna ovojna cijev sidra za povratna sidra kod vodonepropusnih sidrišta.
Više informacija
Novi materijal
Stanje: Novi materijal

Dodatne informacije:

Informacije o proizvodu

Nepovratna ovojna cijev sidra za povratna sidra kod vodonepropusnih sidrišta.

Primjenjivo u sljedećim sustavima