Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Brtvena traka KS

Brtvena traka KS

Brtvi oplatu prema betonu i sprečava izdvajanje vode iz betona.
Više informacija
Novi materijal
Stanje: Novi materijal

Dodatne informacije:

Informacije o proizvodu

Brtvi oplatu prema betonu i sprečava izdvajanje vode iz betona.

Primjenjivo u sljedećim sustavima