Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Doka-nosač H20 basic P

Doka-nosač H20 basic P

Nosač punog hrpta i stabilnog oblika s rebrom od prešane ploče i skošenjem na krajevima nosača (odgovara normi EN 13377).
Više informacija
Novi materijal
Stanje: Novi materijal

Dodatne informacije:

Informacije o proizvodu

Nosač punog hrpta i stabilnog oblika s rebrom od prešane ploče i skošenjem na krajevima nosača (odgovara normi EN 13377).

Tehničke informacije

Površina žute boje

Primjenjivo u sljedećim sustavima