Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Matica za navarivanje

Matica za navarivanje

Navarni kolčak za mehaničko spajanje sidara.
Više informacija
Novi materijal
Stanje: Novi materijal

Dodatne informacije:

Informacije o proizvodu

Navarni kolčak za mehaničko spajanje sidara.

Tehničke informacije

Površina nepocinčano

Primjenjivo u sljedećim sustavima