Tiráž/doložka o vyloučení

 

Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.

Za Avií 868/1
19600 Praha 9, Čakovice
Telefon: +420 284 001 311
Fax: +420 284 001 312
E-Mail: ceska@doka.com
www.doka.com

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, zapsáno 17.června 1993
Č. obchodního rejstříku: 49616471 
DIČ: CZ49616471

KOMORA

Umdasch AG je členem Dolnorakouské obchodní komory.

PODNIKATELSKÁ ČINNOST

TSpolečnosti Umdasch Group v sídle Amstetten jsou podle předpisů živnostenského práva oprávněny k výrobě systémů bednění, resp. bednicích desek, a výrobě obchodních zařízení všeho druhu v podobě průmyslového provozu a k výkonu obchodní a stavitelské živnosti.

OMEZENÍ RUČENÍ

Společnost Doka vytváří a spravuje obsah těchto webových stránek s maximální pečlivostí. Společnost Doka však nepřebírá záruku za informace poskytované na této webové stránce, a odmítá jakékoli ručení za nesprávné nebo chybějící informace na webové stránce společnosti Doka. Uživatel je sám odpovědný za použití webové stránky společnosti Doka a volně dostupných informací. Společnost Doka prozatím poskytuje informace na své webové stránce bezplatně jako informaci a zdůrazňuje, že pouhým využitím této webové stránky nevzniká mezi uživatelem a společností Doka žádný smluvní vztah. Pro speciální aplikace (např. centrum stahování společnosti Doka, kalkulátor tlaku čerstvého betonu) se uživatel podřizuje vlastním podmínkám použití.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI V PŘÍPADĚ EXTERNÍCH ODKAZŮ

Společnost Doka na své webové stránce nabízí odkazy na jiné webové stránky. Tyto elektronické odkazy otevírají přístup k cizím informacím, jejichž obsah si však společnost Doka nikdy nebude přivlastňovat. Společnost Doka není za tento obsah odpovědná. Obsah podléhá ručení příslušných provozovatelů. Společnost Doka se před propojením pomocí odkazu přesvědčí co nejvíce a tak, jak to pro ni bude únosné, že se na straně propojené odkazem nenachází žádný obsah, který by byl zjevně v rozporu s platnou legislativou. Společnost Doka však nemá žádný vliv na obsah a úpravu těchto stránek. Stálá kontrola externích odkazů není únosná. Jakmile se společnost Doka dozví o protiprávním obsahu některé odkazem propojené stránky, bude tento odkaz neprodleně odstraněn.

AUTORSKÉ PRÁVO

Pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem autorského práva na všechny dokumenty, poskytnuté na webové stránce společnosti Doka, a na materiály, které k nim byly použity, výhradně společnost Doka. Stahování, tisk a ukládání souborů těchto webových stránek je dovoleno výhradně pro soukromé použití. Použití překračující tento rámec vyžaduje výslovný souhlas společnosti Umdasch AG.