Рамков кофраж Frami Xlife | Pамков кофраж | Кофраж-стени | Дока България

Цените на Вашите продукти могат да се видят след вписване.

Рамков кофраж Frami Xlife

Doka-Express-анкерен болт 16x125mm

Арт. № 588631000

Doka-пружинка 16mm

Арт. № 588633000

Една опаковка включва 100 броя.

Скоба-стойка S за предпазен парапет

Арт. № 580470000

Frami-тапа за анкерен отвор

Арт. № 588444000

Една опаковка включва 500 броя.

Frami-тапа за универсален елемент

Арт. № 588445000

Една опаковка включва 500 броя.

Framax-триъгълна лайстна 2,70m

Арт. № 588170000

Пластмасова тръба 22mm 2,50m

Арт. № 581951000

Една опаковка включва 20 броя.

Крилчата гайка 15,0

Арт. № 581961000

Super-планка с гайка 15,0

Арт. № 581966000

Универсална тапа за анкерен отвор R20/25

Арт. № 588180000

Една опаковка включва 100 броя.

Frami-челна триъгълна лайстна