Инвентарни опаковъчни средства | Инвентарни опаковъчни средства | Дока България

Цените на Вашите продукти могат да се видят след вписване.

Инвентарни опаковъчни средства

Doka-стоманен сандък 1,20x0,80m

Арт. № 583011000

Doka-стоманена складова палета 1,55x0,85m

Арт. № 586151000

Палета за защитна решетка Z 1,20m

Арт. № 586646000