Импресум/отказ от отговорност

Отхвърляне на отговорност

Дока България ЕООД

Адрес: 1588 Кривина, ул. Розова Градина 12
Телефон: 02 419 90 00
Имейл: bulgaria@doka.com

Номер на регистрация на дружеството:  
ДДС номер:  BG131263776

Надзорен орган

Софийски градски съд

Управляващи директори

Борис Стефанов Ванков
Клаус Юрген Вомела

Приложими законни разпоредби: 

https://egov.bg/

Предмет на дейността на дружеството

Предмет на дейността на Дока и дъщерните дружества е производството, продажбата и отдаване под наем на кофражни системи и платна, търговски предлагани крепежи и фитинги от всякакъв вид.

Ограничаване на отговорността

Дока действа авторски и поддържа съдържанието на този сайт с изключителна грижа. Въпреки това, Дока не поема отговорност за информацията, предоставяна на този уебсайт и изключва всякаква отговорност за информация на уебсайта на Дока, за която може да се установи, че е невярна или непълна. Отговорността за начина, по който информацията, предоставена (и по този начин свободно достъпна) на уебсайта на Дока, се използва и обработва, е само на потребителя. Doka предоставя безплатно съдържанието на своя уебсайт до следващо уведомление, само като информация, и подчертава, че самото действие по използването на уебсайта не установява договорни отношения между потребителя и Doka. Потребителите, които желаят да използват специални приложения (например Център за даунлоудване на Doka, Калкулатор за налягане на пресен бетон) трябва първо да приемат отделни условия за ползване.

Изключване на отговорността за външни връзки

На своя уебсайт, Doka предоставя връзки към други уебсайтове. Тези електронни препратки отварят достъп до информация и съдържание на трети страни, които Doka в нито един момент не приема като свое собствено. Doka не носи отговорност за такова съдържание, отговорността за което принадлежи на съответния собственик/оператор на уебсайта. Преди да свърже уебсайта си към трета страна, Doka полага всички възможни и разумни усилия да установи, че на въпросната страница няма явно незаконно съдържание. Въпреки това, Дока няма влияние върху съдържанието и дизайна на тези свързани страници, а непрекъснатата проверка на външните връзки не е осъществима. Незабавно след като Дока узнае за незаконно съдържание на свързан уебсайт, въпросната връзка(и) ще бъде/ат незабавно премахната/и.

Авторско право

Ако не е посочено друго, авторското право върху всички документи, предоставени на сайта на Дока, както и върху използваните материалите принадлежи единствено на Дока. Изтеглянето, отпечатването и съхраняването на файлове от този уебсайт е разрешено само за лична употреба; всяко използване, което надхвърля това ограничение, изисква изричното съгласие на Дока.

Конфиденциалност на данните

Декларация за защита на личните данни