Кофражно оборудване | Компоненти и принадлежности | Formwork Components | Дока България

Цените на Вашите продукти могат да се видят след вписване.

Кофражно оборудване

Doka-пръскачка за кофражна течност

Арт. № 580914000

Doka-стоманен сандък 1,20x0,80m

Арт. № 583011000

Doka-стоманена складова палета 1,55x0,85m

Арт. № 586151000

Alu-вилица за дървена греда H20

Арт. № 586182000

Универсална опора за страничен кофраж 30cm

Арт. № 586232000

Универсална тапа за анкерен отвор R20/25

Арт. № 588180000

Една опаковка включва 100 броя.

Framax-тапа за универсален елемент R24,5

Арт. № 588181000

Една опаковка включва 100 броя.

Frami-тапа за анкерен отвор

Арт. № 588444000

Една опаковка включва 500 броя.

Frami-тапа за универсален елемент

Арт. № 588445000

Една опаковка включва 500 броя.

Doka-Express-анкерен болт 16x125mm

Арт. № 588631000

Doka-пружинка 16mm

Арт. № 588633000

Една опаковка включва 100 броя.

Framax-монтажна щанга

Арт. № 588678000

Framax-инструмент за декофриране

Арт. № 589235000

Ключ за стягаща шпилка
Палета за защитна решетка Z 1,20m

Арт. № 586646000

Doka-OptiX
U-Профил поцинкован с кука - 100см

Арт. № 751500255

Клин за дистанциал

Арт. № 751500256

Една опаковка включва 100 броя.

Дистанциал 25.0 см

Арт. № 751500257

Една опаковка включва 100 броя.

Дистанциал 20.0 см

Арт. № 751500280

Една опаковка включва 100 броя.