Informacija apie atsisiuntimą

 

Atkreipkite dėmesį, kad šiame interneto portale siūloma informacija apsiriboja nustatytomis klojinių sistemomis ir komponentais, kalbomis ir konkrečiai šaliai skirtais variantais. Kai kuriais atvejais čia skelbiami informacijos naudotojui leidiniai yra pritaikyti konkrečios šalies nuostatams ir statybos kodeksams; šiuos leidinius galima naudoti tik nurodytose šalyse (žr. pastabas informacijos naudotojui leidinio tituliniame puslapyje).

Šio portalo naudotojai atsako už tinkamą dokumentų pasirinkimą. Todėl „Doka“ atsisako prisiimti atsakomybę už tinkamą dokumentų pasirinkimą ar tolesnį šių dokumentų ar jų turinio naudojimą. Jei turite klausimų apie šiuos dokumentus ar informacijos naudotojui leidinius, kurių nėra interneto portale, kreipkitės į artimiausią „Doka“ skyrių.

Naudodamasis šiuo interneto portalu, aš sutinku su „Doka“ atsisiuntimo centro naudojimo sąlygomis.