ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) 

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця – «Doka» (ТОВ з ІІ «ДОКА УКРАЇНА Т.О.В.», просп. Володимира Івасюка, 20-А, м.Київ, 04210, Україна, Код за ЄДРПОУ 30530955) укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на офіційному сайті Інтернет- магазину Doka, що знаходиться за адресою https://shop.doka.com (Onlineshop (інтернет-магазин)).
Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту реєстрації Покупця на сайті Інтернет - магазину Doka, натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем у відповідь від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді, шляхом надіслання рахунку-фактури на оплату.


1. Визначення термінів 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://shop.doka.com (Onlineshop (інтернет-магазин)) створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару або Послуги за допомогою мережі Інтернет. 

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, для цілей, що пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

1.5. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ДОКА УКРАЇНА Т.О.В.» (ідентифікаційний код 30530955), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: просп. Героїв Сталінграду, 20-А, м.Київ, 04210, Україна 

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця рахунку-фактури на підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі. 

3. Оформлення Замовлення

3.1 Всі Покупці (клієнти) повинні зареєструватись на сайті Інтернет - магазину Doka, вказавши обов’язкову інформацію, зазначену нижче у Розділі 3. Інформація, яка надається Покупцями, повинна бути точною, повною, вірною і відповідною нормативним вимогам.

3.2. Після реєстрації кожному клієнтові присвоюється ім’я користувача і пароль (дані для входу) в цілях їх подальшого використання при отриманні доступу до Інтернет-магазину. 

3.3. Компанія «Doka» буде мати право в будь-який час перевірити особу Покупця (користувача) і його повноваження представляти клієнта при вході у систему на веб-сайті, а також може вимагати пред’явлення належного доказу на підтвердження повноважень (наприклад, довіреності, витягу з Єдиного державного реєстру підприємств тощо).

3.4. Покупець зобов’язаний тримати у таємниці свої дані для входу і захищати їх від недозволеного доступу з боку третіх сторін. Покупці повинні невідкладно у письмовій формі повідомляти компанії «Doka» про припинення повноважень своїх представників, будь-яке неправомірне або недозволене використання їх відповідних даних. До часу отримання вказаного повідомлення будь-який доступ і будь-яка дія або використання послуг у зв’язку з таким доступом будуть пов’язуватись з відповідним Покупцем (клієнтом).

3.5. Якщо Покупець не проводить будь-яких операцій і не відвідує Інтернет-магазин протягом одного року чи протягом довшого терміну, обліковий запис такого клієнта може бути видалено. Однак, можна буде знову зареєструватись в будь-який час.

3.6. Після реєстрації Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або може отримати консультацію за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину. 

3.7. Продавець має право відмовитися від підтвердження замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності, або у разі відсутності у Продавця можливостей продати Покупцеві відповідний Товар у зазначений Покупцем строк.

3.8. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 

3.8.1. власні прізвище, ім'я, по батькові Покупця або назва юридичної особи Покупця та прізвище, ім'я, по батькові контактної особи Покупця;

3.8.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця); 

3.8.3. контактний телефон Покупця. 

3.8.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер для юридичної особи або фізичної-особи підприємця;

3.8.5. електрону адреса для зв’язку з Покупцем.

3.8.6. інші дані, які сайт запросить при реєстрації

3.9. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару та спосіб доставки вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
 
3.10. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору.

3.11. При оформленні замовлення з консультацією через оператора Продавця Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.8 цієї Оферти. 

3.12. Укладення цього Договору оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину та оформлення замовлення в Розділі «Кошик», де Покупець обирає асортимент Товару та спосіб доставки. Після оформлення Замовлення Покупцем або консультації від оператора, дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця. 

3.12.1. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям Покупцем пропозиції укласти дану Публічну оферту – цього договору Публічної оферти:
– факт внесення Покупцем своїх даних в реєстраційну форму на Сайті Продавця та оформлення Замовлення в Інтернет-магазині; 
– оформлення Покупцем Замовлення самостійно на Сайті https://shop.doka.com (Onlineshop (інтернет-магазин)) або за телефоном, за допомогою фахівця;

– здійснення оплати за Товар на умовах та в порядку, визначеними цим Договором, та/або на відповідних сторінках Інтернет-магазину Продавця https://shop.doka.com (Onlineshop (інтернет-магазин));

3.12.2. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Товар тощо та Політикою конфеденційності Doka, яку можна знайти за наступним посиланням:
https://www.doka.com/ua/home/dataprivacy/index. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

3.12.3. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після підтвердження останнім Замовлення. (Підтвердженням Замовлення Продавцем є рахунок-фактура на оплату товару, надіслана за допомогою засобів зв’язку Покупцю).
3.13. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації при оформленні Замовлення. 

3.14. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
 
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти) та Політикою конфеденційності Doka, ; 

б) проставляючи «галочку» перед відправленням даних в реєстраційній формі, або при оформленні Замовлення, чи консультації від оператора, Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу його персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом строків, зазначених в Політиці конфеденційності Doka, яку можна знайти за наступним посиланням: https://www.doka.com/ua/home/dataprivacy/index. 
Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. 
 

4. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях без урахування ПДВ. 

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю та послуг з упакування товару. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників). 

4.4. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до або за попередньою домовленістю, включити вартість доставки у рахунок-фактуру на оплату товару.

4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на поточний рахунок Продавця. 

4.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються на умовах попередньої оплати і виключно у безготівковій формі (шляхом переказу коштів Покупцем із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку або шляхом внесення коштів через касу банку (в тому числі онлайн-банкінг), а також, у разі проведення розрахунків у касі банку через платіжний термінал та/або ПТКС, який належить банку, у строки, зазначені у рахунку-фактурі Продавця.

4.7. При отриманні товару Покупець повинен: на складі Продавця в пристності представника Продавця або у місці доставки, у присутності представника служби доставки (перевізника), перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, якість).

4.8. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом у видатковій та/або в товарно-транспортній накладній, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду, комплектності та якості товару. 

4.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем на складі Продавця, або під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику), обраної Покупцем. 
 

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний: 

5.1.1. У випадку підтвердження Продавцем Замовлення, надіслати Покупцю рахунок-фактуру на оплату товару;

5.1.2. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та підтвердженого замовлення Покупця. 

5.1.3. Не розголошувати у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язк з виконанням цього Договору і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.1.4. Використовувати персональні дані Покупця виключно з метою та відповідно до цілей та обсягів, і строків, передбачених Політикою конфеденційності Doka.

5.2. Продавець має право: 
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності тільки з моменту їх публікації;

5.2.2. - здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем; 

5.3 Покупець зобов'язується: 
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину, Політикою конфеденційності Doka.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен зареєструватися і повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару. 

5.3.3. Своєчасно і в повному розмірі оплати Товар на умовах попередньої оплати товару.

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, та видаткова та/або товарно-транспортна накладана, видані Покупцю та документ, що підтверджує оплату цього Товару. 

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору та чинним законодавством України. Розгляд вимог Покупця, в тому числі щодо повернення Товару, здійснюється на підставі письмової Заяви Покупця, згідно чинного законодавства України.

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом переказу коштів на рахунок Покупця. 

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується. 

6.5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем інструкції з експлуатації Товару (яка зазначена на сайті Інтернет-магазину), дій третіх осіб або непереборної сили. 

6.6. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця нестандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). 

6.7. Повернення товару, у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти» за попередньою домовленістю з Продавцем про час здійснення повернення.
 

7. Відповідальність


7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця. 

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, якості каналів зв'язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. 

7.5. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору.
 

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», зі строком зберігання та відповідно до цілей і обсягу, зазначених у Політиці конфеденційності Doka, яку можна знайти за наступним посиланням:
https://www.doka.com/ua/home/dataprivacy/index

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8.4. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин (забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень іншої співпраці), надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Також інформація щодо цілей і обсягу збирання тастроків зберігання персональних даних наведена в Політиці конфеденційності Doka, яку можна знайти за наступним посиланням:
https://www.doka.com/ua/home/dataprivacy/index

8.6. Погоджуючись із даним договором, Покупець також дає Продавцю свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам, з урахуванням та для цілей досягнення мети обробки даних, визначеної у п. 8.5., на розсуд Продавця.

8.7. Погоджуючись із даним договором, Покупець також дає Продавцю свою згоду на отримання звернень (повідомлень, запитів тощо) від будь-якої із зазначених вище осіб засобами телефонного зв’язку (в тому числі SMS-розсилок), поштового зв’язку, електронною поштою. 

8.8. Відповідна згода Покупця на отримання повідомлень може бути вбудь-який час відкликана останнім, шляхом звернення на сайті Інтернет-магазину за посиланням: www.doka.ua

8.9. Персональні дані Покупця зберігаються в базі персональних даних, яка є власністю адміністрації Інтернет-магазину, яказнаходиться за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 20-А, м.Київ, 04210, Україна.


8.10. Покупець має право:
•    на доступ до своїх персональних даних, що містяться у базі персональних даних Продавця;
•    отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
•    пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
•    вимагати видалення відповідних особистих даних(у випадку, якщо зникає необхідність обробляти окремі особисті дані надані суб’єктом персональних даних);
•    у будь-який момент відкликати згоду на обробку персональних даних(шляхом надсилання електронного листа за адресою: www.doka.ua, після чого обробка даних припиниться;
•    пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
•    на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.
•    застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.11. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, адміністрація має право обмежити Користувача/Покупця в користуванні деякими ресурсами, серверами і можливостями Інтернет-Магазину.

8.12. Поширення наданої Покупцем інформації може здійснюватися відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

8.13. УГОДА КОРИСТУВАЧА:
    «Я ознайомлений і погоджуюсь з умовами цього Договору та Політики конфеденційності Продавця, даю дозвіл адміністрації сайту збирати, обробляти і використовувати мої персональні дані на законних засадах. Підтверджую, що всі зазначені мною дані належать особисто мені. Ознайомлений(а) з правами, які з'являються у зв'язку з обробленням моїх персональних даних, а також із цілями оброблення, застосування моїх персональних даних".

8.14. Продавець має право здійснювати обробку персональних даних Покупця як самостійно, так і шляхом доручення обробки персональних даних третім особам на підставі письмового договору за умови збереження конфіденційності.
! Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом публічної оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, наявних в Інтернет-магазині, і не вчиняти дій акцептування цієї публічної оферти.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

9.4. Даний Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця у формі рахунку-фактури. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.5 У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.6 Договір є змішаним та містить елементи Договорів приєднання, публічного Договору, Договору купівлі-продажу та Договору про надання послуг.

9.7. Оферта (пропозиція на укладення цього Договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Продавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. Зміна умов пропозиції оферти не має наслідком зміни умов Договору, якщо Покупець  його уклав до введення в дію таких змін або її припинення.

9.8. Покупець не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти. Цей ДОГОВІР укладається шляхом прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення Договору, що містить всі умови Договору, без укладення єдиного документу, в простій письмовій формі.

9.9. Дострокова відмова від Договору та внесення змін до його умов можлива у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

9.10. У випадку виникнення питань і претензій з боку Покупця, він повинен звернутися до Продавця за телефонами, вказаними на сайті Продавця або в інший доступний спосіб.

9.11. Сторони погодились, що логін і пароль, які Покупець використовує при реєстрації на сайтах компанії, є аналогом його власноручного підпису.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ з ІІ «ДОКА УКРАЇНА Т.О.В.», 
просп. Володимира Івасюка, 20-А, 
м.Київ, 04210, Україна 
ІВАN "IBAN UA343808050000000026001438323,
В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", м. Київ, 
МФО 380805
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30530955 
тел.: 0445313893,
ІПН 305309526545
тел. (+38(044)-531-38-93)

GTC Download


23.11.2022