GENEL ŞARTLAR VE KULLANIM ŞARTLARI

 

1. Genel Şartların ve Kullanım Şartlarının Uygulama Kapsamı

1.1 İşbu Genel Şartlar ve Kullanım Şartlarında yer alan hükümler, Doka Kalıp İskele Sanayi ve Ticaret AŞ (Bundan sonra kısaca “DOKA” olarak anılacaktır)'nin bu alan adına ve bu alan adı altında yer alan tüm alt alanların ve web sitelerinin yanı sıra DOKA’nın Çevrimiçi Mağazası’na https://shop.doka.com (Çevrimiçi Mağaza) uygulanacaktır. Bu Genel Şartlar ve Kullanım Şartları, Çevrimiçi Mağaza aracılığıyla  ticari müşteriler tarafından sitede satışa sunulan  ürünlerin  satın alınması amacıyla gerçekleştirilen tüm işlemlere uygulanacaktır.

1.2 İşbu Genel Şartlar ve Kullanım Şartları,  Çevrimiçi Mağaza aracılığıyla DOKA ile yapılacak olan tüm işlemlerde de geçerli olacak olacak ve konusu ile ilişkili başka bir sözleşmeye atıf yapılmaksızın uygulanacaktır. 

1.3 DOKA,  siparişin verilmesi öncesinde açık ve yazılı bir şekilde kabul etmediği sürece, müşterilerin sunacağı genel hükümler ve koşullar ve/veya satın alma koşulları  geçerli değildir. 

1.4 DOKA, bu Genel Şartlar ve Kullanım Şartlarına ilişkin hükümleri herhangi bir neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Çevrimiçi Mağazanın kullanılmaya devam edilmesi, Genel Şartlar ve Kullanım Şartları’nda meydana gelen değişikliklerin Müşteri tarafından zımnen kabulü anlamına gelir.

2. Telif Hakkı

DOKA’nın “https://shop.doka.com” alan adına ve bu alan adı altında yer alan tüm alt alan adlarına ait web sitelerinde yer alan metin, resim, fotoğraf ve grafik gibi öğeler telif hakları ve fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu unsurlar kopyalanamaz, düzenlenemez veya kullanılamaz.

3. Veri Koruması

3.1 https://shop.doka.com alan adı altında kullanıcılar tarafından paylaşılan tüm veriler https://shop.doka.com/shop/tr/tr/dataprivacy/ adresinden indirilebilen veri koruma hükümleri ile korunmaktadır. Veri koruma hükümleri, Genel Şartlar ve Kullanım Şartları'nın ayrılmaz bir parçasıdır.

3.2 DOKA ve Doka GmbH, Doka’nın benzer ürün veya hizmetlerinin reklamıyla ilgili bildirimlerin yapılması için müşteri verilerini (ad, soyad, unvan, e-mail adresi, şifre, doğum tarihi, şirket adı, irtibat kişisi, ticaret sicil numarası, telefon numarası, faks numarası, teslim adresi ve fatura adresi) kullanır. Doka ayrıca bu verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Doka GmbH ile paylaşır. Müşteri, anılan kanun hükümlerince bu verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz shop-turkey@doka.com adresine yapılır. 

4. Müşterilerin Kaydı, Yetkilendirilmesi, Kimlik Kontrolü ve Temsil Yetkisi

4.1 Tüm müşteriler, kişisel verilerini zorunlu bilgi kalemlerini doldurarak paylaşır. Müşterilerin sağladığı veriler doğru, eksiksiz, dürüst ve yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

4.2 İlk kaydın ardından her müşteriye, Çevrimiçi Mağaza’ya giriş yaparken daha sonra kullanmak üzere bir kullanıcı adı ve şifresi (giriş verileri) temin edilir. Müşterinin onaylaması üzerine bir müşteri için birden fazla kullanıcı oluşturması mümkündür. DOKA, bu yetki belgelerinin tahsisi ve kullanımı ile müşterilerin yerine getirdiği iç onay süreçleri konusunda herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

4.3 Doka, siteye giriş yapan kullanıcının kimliğini ve temsil yetkisini her zaman doğrulama hakkına sahiptir. DOKA, gerekli gördüğü durumlarda doğrulamanın yapılmasından emin olmak için işletme lisansı, vekâletname, ticaret sicil belgesi gibi belgelerin sunulmasını talep edebilir.

4.4 Müşteriler, giriş verilerini gizli tutmayı ve üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişime karşı korumayı, herhangi bir yanlış veya yetkisiz kullanımı derhal yazılı olarak DOKA’ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir bildirime kadar, herhangi bir erişim işlemi ve söz konusu erişim işlemi ile ilgili herhangi bir işlem veya hizmet kullanımı, ilgili müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, DOKA’ya derhal bildirilmediği yetkisiz kullanımlardan dolayı meydana gelecek maddi, manevi, doğrudan ve dolaylı zararlarda dolayı DOKA’nın sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.5 Müşterinin herhangi bir işlem yapmaması ve Çevrimiçi Mağazayı an az bir yıl süre ile ziyaret etmemesi üzerine DOKA, müşterinin hesabını silme yetkisine sahiptir. Bununla birlikte Müşteri, herhangi bir zamanda yeniden kayıt yaptırabilir.

5. Teklifler, Satın Alma Emri, Ödeme Türleri, Sözleşmenin İmzalanması, Faturalandırma

5.1 Açıkça bağlayıcı olduğu yazılı olarak belirtilmediği sürece, DOKA tarafından yapılan tüm teklifler sözleşmenin kurulması için bağlayıcı nitelikte bir unsur değildir. Sipariş süreci boyunca ürünlerin sergilenmesi de bağlayıcı bir unsur olarak kabul edilmez. 

5.2 Müşteri, ürünü sipariş ettiği sırada ürünlerin seçilmesine ek olarak teslimat türünü (ürünün DOKA tarafından teslim edilmesi veya MÜŞTERİ tarafından teslim alınması), tercih edilen teslim edilme veya teslim alma tarihini ve ödeme şeklini de belirtir. DOKA, ürünleri müşterinin oluşturduğu hesapta belirtilen adrese teslim etmekle yükümlüdür. Herhangi bir adres mevcut değilse, müşteri teslimat adresini bildirmek üzere yeni bir hesap oluşturacaktır.

5.3 Ürünler DOKA tarafından adrese gönderilmeden müşteri tarafından teslim alınacaksa, ödeme faturanın alınmasından sonra ya da en geç bir tahsilat veya kredi kartı kullanarak tahsil edildikten sonra yapılabilir.

5.4 Ödeme, teslimatın DOKA tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış teslimat yerine yapılması durumunda kredi kartıyla ya da banka havalesi ile yapılır. Ödemenin banka havalesi ile yapılacağı satımlarda DOKA'nın önceden yazılı onayı zorunludur. DOKA, kendi takdirine bağlı olarak, kredi kartıyla ödeme konusunda ısrar edebilir. Kredi kartıyla ödeme yapılması durumunda, sipariş verirken ilgili kredi kartı bilgilerinin tamamı verilmelidir. Kredi kartının kullanılabilir olması veya kullanım süresi içerisinde olması müşterinin sorumluluğundadır. Ödemede herhangi bir gecikme olması durumunda müşteri, kararlaştırılan faizi ödemekle yükümlüdür.

5.5 Satın alma talimatının gönderilmesinden sonra müşteri bir ön sipariş onayı alacaktır. Böyle bir ön sipariş onayı, teklifin kabul edildiği anlamına gelmez. DOKA, öncelikle, ürünün bulunabilirliği, tercih edilen teslim etme/ teslim alma hazır olma durumunu ve var olan herhangi bir satın alma limitine uyumunu dikkate alarak teklifi kontrol edecektir. Müşteriler, satın alım siparişlerinin durumunu çevrimiçi olarak istediği zaman görüntüleyebilir.

5.6 Doka, herhangi bir zamanda ve sebep belirtmeksizin bir sözleşmeyi akdetmekten imtina edebilir. Akdetmediği bir sözleşme dolayısıyla herhangi bir nam altında DOKA'nın tazminat yükümlülüğü doğmaz.

5.7 DOKA ile Müşteri arasındaki satın alma sözleşmesi, sipariş talimatının Doka tarafından açıkça kabul edilmesi ile birlikte kurulur. DOKA'nın açıkça bir kabul iradesi bildirmediği durumlarda müşterinin siparişinin teslim edilmek veya teslim alınmak üzere hazır hale getirilmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır.

5.8. Faturalar, müşteri tarafından belirlenen fatura adresine göre düzenlenir.

6. Ücretler

6.1 Çevrimiçi Mağaza’da bulunan teklif fiyatlarına, KDV ve sair vergiler dahil değildir. Fabrika teslim fiyatı Incoterms 2010 bünyesindedir.

6.2 Müşterinin ürünü adresine teslim edilmesini istediği hallerde, Müşteri tarafından ödenecek nihai fiyat teslimat adresinin mesafesine göre değişebilir. Nihai fiyat üzerinde meydana gelecek değişim müşteriye kayıtlı iletişim verilerinden biri yoluyla bildirilir. Teslimat ve nakliye ücretleri, müşterinin seçtiği teslimatın yerine ve türüne göre değişir. Bu değişiklikler de Çevrimiçi Mağaza aracılığıyla satın alma işlemi sırasında müşteriye bildirilir.

7 Teslimat ve Ödeme, Risk Geçişi

7.1 Müşteriler, kendi takdirine bağlı olarak ürünleri kendi teslim alabilir veya belirli bir teslimat yerine teslim edilmesini talep edebilir.

7.2 Müşteri tarafından ürünün teslim alınması: Müşteri ürünleri, mutabık kalınan tarih ve saatte DOKA‘nın İnönü Mahallesi, Nursultan Nazarbayev Sok. No:19 Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi 41400 Gebze - Kocaeli adresindeki deposundan teslim alacaktır. Ürünler, fatura üzerinde ödeme şekli farklı bir şekilde belirtilmediği sürece ürün bedeli ve ilgili vergiler ödendikten sonra teslim alınabilir. Ürünün teslim edildiği andan sonra  kaybolması veya hasar görmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk müşteriye veya müşterinin acentesi ya da müşteri adına nakliyeyi yapacak olan nakliye firması sıfatıyla hareket ederek ürünü teslim almış olan üçüncü tarafa ait olacaktır.

7.3 Teslimat: DOKA, teslimatın bedeli, ödeme şekli ve teslimat yeri (yerleri) müşteri tarafından açıkça bildirildikten sonra ürünleri teslimle yükümlüdür.

Üzerinde anlaşmaya varılan teslim yerine yapılacak teslimat, siparişten sonra makul bir süre içerisinde veya taraflar arasında kararlaştırılan başka bir teslimat süresinde/ teslimat tarihinde gerçekleştirilecektir.

Müşteri bildirilen teslimat süreleri ve teslimat tarihlerinin yaklaşık süreler ve tarihler olduğunu kabul eder.

Teslimat, kredi kartıyla yapılan satın alımlarda, yalnızca satın alma bedeli müşteriden tamamıyla tahsil edildikten sonra gerçekleştirilir. 

Ürünlerin kaybolması veya zarar görmesi riski taşıyıcıya teslim edildiği anda müşteriye/müşterinin acentesine/müşteriye geçer.

7.4 Teslim etme/ Teslim alma hazırlığının mücbir sebepler hariç, iki haftadan fazla sürmesi halinde, müşteri, iki haftalık sürenin bitimi itibariyle siparişi iptal etme yetkisine sahip olacaktır. Bu takdirde ilgili siparişin satın alma bedeli olarak DOKA’ya ödenmiş bedel, talebi halinde müşteriye iade edilir. 

7.5 Mücbir sebepler veya diğer beklenmeyen engellerin ortaya çıkması ve bu sebebin kabul edilen sürede/kabul edilen tarihte ürünlerin teslim edilmesini/ teslim alınmasını engellemesi halinde DOKA, teslimatı yapma / teslim almaya hazır hale getirilmesi için süreyi uzatma hakkına veya teslim etme/ teslim alma için hazır hale getirilme süresini makul ölçüde değiştirme hakkına sahiptir.

7.6 Doka kısmi teslimat yapma hakkına sahiptir.

7.7 Doka hesabına yapılan ödemeler ilgili sipariş için geçerlidir. Ödeme ile ilgili bir mutabakata varılamaması durumunda, ödenen bedelin DOKA’dan daha önce ürün satın almış bu müşterinin en eski borcunu ödemeye yönelik olarak sayılması  DOKA’nın inisiyatifindedir. 

7.8 Faturalar müşterilere çevrimiçi veya elektronik olarak iletilir ve çevrimiçi olarak izlenip indirilebilir.

8. Belgeler, Bilgilerin Açıklanmaması, Tersine Tasarım Yasağı, Belgelerin İndirilmesi

8.1 Müşteriler, sözleşme veya söz konusu belgede belirtilen amaçlar dışında herhangi bir amaç için Doka tarafından sağlanan belgeleri (kullanıcı bilgileri, kullanım talimatları, kullanım kılavuzları) kullanma hakkına sahip değildir. Belgelerde yer alan bilgiler, yalnızca işbu sözleşmede belirtilen amaçlar dahilinde müşteriye sunulmuştur. Müşteriler, bu bilgileri gizli tutmayı ve tersine tasarım amacıyla herhangi bir biçimde kullanmayacaklarını, hiçbir şekilde ürünleri tersine tasarım hakkı olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.2 İndirilen belgelerin yasal sorumluluğu (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcı bilgilerini veya bunları müşterilere sunma yükümlülüğü bulunan belgeler de dahil olmak üzere) müşterilere aittir. DOKA’nın ilgili ürün için doğru belgeyi, doğru dilde indiren müşteriler için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

9. KUSUR

9.1 Müşteri, ödemede gecikmesi durumunda aylık %3 gecikme faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca müşteri, DOKA’ya alacakların tahsili ve tahkim masrafları için, ihtarname ve sair masraflar dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hukuki prosedürleri için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür. Fazlaya ilişkin tazminat hakkı saklıdır. 

9.2 DOKA’nın müşterinin faturalandırılmış tutarları, temerrüt faizini ve/veya masrafları ödemeyi kabul etmediği sürece ürünleri teslim etme ve müşterinin teslim alması için hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

10. Fesih

10.1 Sözleşmenin tarafları, kanundan veya işbu sözleşmeden doğan makul bir sebebin varlığı halinde noter kanalıyla tebliğ edilecek bir bildirimle sözleşmeyi feshedebilir.

10.2 DOKA, makul bir şekilde sınırlı bir süre için bile olsa bile sözleşmeyi yerine getirmesi kendisinden beklenemediği hallerde sözleşmeyi yazılı bir bildirimle feshedebilir.

11. Ürün İadeleri

11.1 Sözleşmenin iptali üzerine, müşteriye teslim edilmiş olan ürünler, DOKA’ya sözleşmenin feshedilmesi konusunda bir kusur izafe edilemeyeceği durumlarda, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 7 gün içerisinde DOKA'ya iade edilecektir. Müşterinin bu maddede yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle DOKA’nın üçüncü kişilerin taleplerine karşı meydana gelebilecek zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2 İade edilecek ürünler kesin olarak diğerlerinden ayrıştırılamazsa, Doka kendi belirlediği bir ürünü seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, müşteri DOKA’yı bu durumdan dolayı sorumlu tutmayacağını ve bu durumdan kaynaklanan üçüncü kişilerin taleplerinin tazmininden kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Garanti, Sorumluluk, Hata

12.1 Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 23 ‘de yer alan ayıplı mal ihbarı hükümleri geçerli olacaktır. 

12.2 Ayıplar, DOKA'nın takdirine bağlı olarak (eksik gönderilerin veya değişimlerin yerine teslim edilmesi veya daha sonra teslim edilmesi) iyileştirilebilir, değiştirilebilir.

12.3 Bildirilen ayıplara ilişkin ihtilaflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çözümlenecektir.

12.4 Kusurların bildirilmesi, müşterileri ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Müşteri, tüm yükümlülükleri yerine getirmiş ve zamanında kusurları bildirmiş ve ayrıntılı belirlemeler yapmış olmalıdır.

12.5 DOKA'nın ayıp iddiaları ve bildirilen kusurlarla ilgili müzakereler yapması, kusurların bildiriminin çok geç yapıldığına veya yeteri kadar ayrıntı ile bildirilmediğine dair itirazda bulunma hakkından feragat ettiği anlamına gelmemektedir.

12.6 Müşterilerin ürünleri tüketicilere satmaları ve ürünün garanti süresinin sona ermiş olması durumunda, DOKA’nın garantisi altında olan ürünler için yapılan ayıp başvuruları hariç tutulur.

12.7 Hafif kusurlar bakımından DOKA'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ayrıca, hasar veya kaybın kasıtlı olarak ortaya çıktığı durumlar hariç olmak ortaya çıkan hasardan kaynaklanan zararın tazmini veya kar kaybı için sorumluluk kabul edilmez.

12.8 Doka, Çevrimiçi Mağazanın sürekli kullanılabilirliğini garanti etmez ve Çevrimiçi Mağaza hizmetlerinin gerekli sebeplerle (örneğin bakım, güvenlik, kapasite veya iyileştirme nedenleriyle) sınırlandırılabileceğine veya geçici olarak askıya alınabileceğine dikkat çeker.

13. Mahsup Etmeme

Müşteriler, ilgili iddialara itiraz edilmedikçe veya bir mahkemece nihai bir sonuca ulaşılmadıkça, Doka nedeniyle meydana gelen alacaklar karşısında DOKA'dan olan alacaklarını mahsup etme hakkına sahip olmayacaklardır.

14. Bölünebilirlik Şartı

Herhangi bir sebeple bu Genel Şartlar ve Kullanım Şartları'nın veya bu Genel Şartlar ve Kullanım Şartları'na dayanan herhangi bir sözleşmenin bir veya daha fazla hükümleri geçersiz veya uygulanamaz ise, bu kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Geçersiz veya uygulanamaz olan herhangi bir hüküm, hükmün amacına olabildiğince yakın olan bir hüküm ile değiştirilir. Aynı hüküm, gereken değişikliğin yapılması şartı ile hükümlerdeki herhangi bir boşluğa da uygulanır.

15 Geçerli Kanun, İfa Yeri, Yargı Yeri

15.1 Doka ve müşteriler arasındaki hukuki ilişkiler, uluslararası özel hukuk kapsamındaki hukuk uyuşmazlığı kuralları ve Uluslararası Mal Satışları Sözleşmeleri ile ilgili BM Sözleşmesi hariç,  Türk Hukukuna tabidir.

15.2 İfa yeri, DOKA tarafından yapılacak teslimatlarda sipariş fişinde belirtilen adres; müşterinin ürünü teslim alması halinde ise DOKA’nın genel merkezi olarak kabul edilir.

15.3 Bu Genel Şartlar ve Kullanım Şartları'ndan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yetkisi İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİNDEDİR.

16. Çeşitli Hükümler

16.1 DOKA çalışanları tarafından yapılan herhangi bir sözlü anlaşma, söz ve tavsiye Doka tarafından yazılı onay alınmaksızın geçerli değildir.

16.2 Sözlü yan anlaşmalar geçerli olmayacaktır. Bu Genel Şartlar ve Kullanım Şartları’na veya Çevrimiçi Mağazayla yapılan sözleşmelere yapılan herhangi bir değişiklik veya ilave, yazılı olduğu sürece geçerli olacaktır; aynı husus, herhangi bir yan sözleşme ve garanti ve beyanların yanı sıra, yazılı bir gereklilikten feragat edilmesi de dahil olmak üzere, daha sonraki bir tarihte yapılan herhangi bir sözleşme değişikliği için de geçerlidir.

16.3 Müşteri tarafından bildirilen e-mail adresi yazılı bildirimlerin yapılması için yeterli kabul edilir. Herhangi bir durumda veya bu Genel Şartlar ve Kullanım Şartları’nda aksi öngörülmedikçe e-mail adresi, diğer bildirimler veya yasal açıdan ilgili iletişimler için de yeterli olacaktır.

AGB Download

Mai 2018