Vilkår og betingelser

Doka Norge AS

Vekstveien 19
3474 Åros
Telefon: +47 31 00 50 70
E-mail: norge@doka.com

Organisasjons- og mva-nummer: 980 779 882

Tilsynsmyndighet

Oslo Tingrett

Handelskammer

Doka er medlem av handelskammeret Niederösterreich.

Gjeldende lovbestemmelser

Norske lover: https://lovdata.no/register/lover

Selskapets formål

Doka GmbHs og dets datterselskaps formål er å produsere og selge/leie ut forskalingsutstyr.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Doka lager og vedlikeholder innholdet på dette nettstedet med størst mulig nøyaktighet. Doka garanterer likevel ikke for informasjonen på dette nettstedet og avviser alle ansvarskrav for uriktig eller manglende informasjon på nettstedet. Brukeren er alene ansvarlig for bruken av den fritt tilgjengelige informasjonen lagt ut på Doka-nettstedet. Doka gjør nettstedets innhold inntil videre tilgjengelig som gratis informasjon, og understreker at det gjennom ren bruk av nettstedet ikke inngås noe avtale mellom brukeren og Doka. Spesielle anvendelser (f.eks. Doka Download Center, støpetrykkskalkulator) er underlagt egne bruksbetingelser.

Ansvarsfrihet ved eksterne lenker

Doka linker til andre nettsteder fra sitt nettsted. Disse elektroniske lenkene gir tilgang til tredjepartsinformasjon som Doka ikke anser som sitt eget. Doka er ikke ansvarlig for dette innholdet. Dette innholdet er andre nettstedeiere ansvarlig for. Doka kontrollerer så langt som mulig og innenfor rimelighetens grenser at sidene Doka linker til, ikke inneholder åpenbart rettsstridig materiale. Doka har likevel ingen innflytelse på innhold og utforming av disse sidene. Det kan ikke forventes at de eksterne lenkene overvåkes kontinuerlig. Når Doka får kjennskap til rettsstridig innhold på en side de linker til, fjernes denne linken umiddelbart.

Opphavsrett

Hvis ikke annet er avtalt, har Doka eneretten til alle dokumenter og alt materiale lagt ut på nettstedet. Nedlasting, utskrift og lagring av filer fra nettstedet for utelukkende privat bruk er tillatt. Bruk utover dette krever eksplisitt samtykke fra Doka.

Personvernerklæring

https://www.doka.com/no/home/dataprivacy/index