Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Doka-Trenn

Doka-Trenn

Sredstvo za razdvajanje specijalno za oplatu upijajuće površine.
Više informacija
Novi materijal
Stanje: Novi materijal

Dodatne informacije:

Informacije o proizvodu

Sredstvo za razdvajanje specijalno za oplatu upijajuće površine.

Primjenjivo u sljedećim sustavima