Doka Xlight

Doka Xlight

Hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller eksisterende bygninger – så muliggør den robuste DokaXlight med 22,6 kg pr. hovedelement (0,75 x 1,50 m) en enkel og omkostningsbesparende anvendelse til betonelementer af enhver størrelse og type. I kraft af at den kan håndteres uden hjælp fra en kran af en enkelt person, kan forskallingsopgaver gennemføres sideløbende med andre, og ressourcerne anvendes mere produktivt. Med et betontryk på op til 50 kN/m² ved vægforskalling og op til 75 kN/m² ved støtteforskalling gør den generelt anvendelige håndforskalling det også muligt hurtigt at støbe beton.

Your Advantages with DokaXlight: