Navodila za prenos

Upoštevajte, da je ta spletna informacijska ponudba omejena samo na izbrane opažne sisteme in komponente ter jezikovne in državne različice. Tukaj razpoložljive informacije za uporabnika so delno prilagojene predpisom za posamezno državo in jih lahko zato uporabljate samo v navedenih državah (glejte oznako na naslovni strani informacij za uporabnika). Uporabnik je odgovoren za pravilen izbor dokumentov. Doka zato ne prevzame nobene odgovornosti za pravilen izbor dokumentov in njihovo nadaljnjo uporabo. 


Za vprašanja o teh dokumentih ter informacije za uporabnika, ki niso na voljo na spletu, se obrnite na svojo najbližjo podružnico Doka.

S prenosom sprejemate pogoje uporabe Centra za prenos Doka.