Nota prawna / wyłączenie odpowiedzialności

 

Doka Polska Sp. z.o.o.

ul. Szklarniowa 8
03-046 Warszawa


Phone: +48 22 77108 16
E-Mail: polska@doka.com
www.doka.pl

REGON: 930892866
NIP: 8971346159
KRS: 0000170519

Organ nadzorujący

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

Członkowie zarządu

  • Tomasz Tomczuk
  • Ivan Pasker

Izba

Spółka Doka jest członkiem Dolnoaustriackiej Izby Handlowej

Obowiązujące przepisy prawne

https://www.doka.com/pl/home/termsandconditions/AGB

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Spółki Doka są uprawnione do produkcji systemów deskowań lub sklejek oraz do produkcji wszelkiego rodzaju obiektów biznesowych w formie zakładu przemysłowego, a także do prowadzenia działalności handlowej i budowlanej zgodnie z przepisami prawa handlowego.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Doka tworzy i aktualizuje treści tej strony internetowej z najwyższą możliwą starannością. Firma Doka nie odpowiada jednak za informacje zamieszczone na tej stronie internetowej i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za błędne lub brakujące informacje na stronie internetowej firmy Doka. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy Doka. Firma Doka udostępnia do odwołania nieodpłatnie informacje na swojej stronie internetowej i podkreśla, że samo korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a firmą Doka. W przypadki specjalnych zastosowań (np. Centrum Pobierania Plików firmy Doka, kalkulator parcia świeżego betonu) użytkownik dostosowuje się do własnych warunków użytkowania.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU ZEWNĘTRZNYCH LINKÓW

Firma Doka publikuje na swojej stronie internetowej linki do innych stron internetowych. Te odsyłacze elektroniczne umożliwiają dostęp do informacji innych firm, których treści firma Doka nigdy nie przyjmuje jako własne. Firma Doka nie ponosi odpowiedzialności za te treści. Za treści te odpowiadają odpowiedni operatorzy. Przed umieszczeniem linku firma Doka upewni się, w miarę możliwości i w granicach rozsądku, że linkowana strona nie zawiera treści w sposób oczywisty niezgodnych z prawem. Firma Doka nie ma jednak wpływu na treść i wygląd tych stron. Stała kontrola linków zewnętrznych nie jest możliwa. Gdy tylko firma Doka dowie się o nielegalnych treściach na stronach, do których prowadzą odnośniki, link ten zostanie natychmiast usunięty.

PRAWA AUTORSKIE

O ile nie wskazano inaczej, Doka posiada wyłączne prawa autorskie do wszystkich dokumentów i materiałów udostępnionych na stronie internetowej firmy Doka. Pobieranie, drukowanie i zapisywanie plików z tej strony internetowej wyłącznie do użytku prywatnego jest dozwolone. Każde inne wykorzystanie wymaga wyraźnej zgody firmy Doka.

Polityka prywatności

https://www.doka.com/pl/home/dataprivacy/index