Informacje o pobieraniu plików

 

Należy pamiętać, że niniejszy serwis informacyjny online jest ograniczony do wybranych systemów deskowań i komponentów, wersji językowych i krajów. Dostępne tutaj informacje dla użytkownika są częściowo dostosowane do przepisów krajowych i dlatego mogą być stosowane tylko w podanych krajach (patrz oznakowanie na stronie tytułowej informacji dla użytkownika). Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowy wybór dokumentów. Firma Doka nie odpowiada za prawidłowy wybór dokumentów i ich dalsze wykorzystanie.

W przypadku pytań dotyczących tych dokumentów lub informacji dla użytkowników, które nie są dostępne online, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy Doka. 

Pobierając pliki, akceptuję warunki korzystania z Centrum Pobierania Plików firmy Doka.