Du kan se priserna för dina produkter efter inloggning.

Doka Elementtituki 340

Doka Elementtituki 340

Artikel nr. 759040305
Nytt material
Status: Nytt material

Ytterligare information

Teknisk information

Vikt/styck 17,7 kg