Du kan se priserna för dina produkter efter inloggning.

Doka-OptiX

Doka-OptiX

Formolja särskilt för släta formytor.
Mer information
Nytt material
Status: Nytt material

Ytterligare information

Produktinformation

Formolja särskilt för släta formytor.

Kan tillämpas för följande system