Nosníkové stropné debnenia | Stropné debnenie | Doka Slovensko

Ceny vašich produktov si môžete prezerať po prihlásení.
Doka-nosník H20 top P
Doka-nosník H20 eco P
Doka-stropná podpera Eurex 20 top
Doka-stropná podpera Eurex 20 eco
Oporná trojnožka top

Č. tovar. pol. 586155500

Spúšťacia hlavica H20

Č. tovar. pol. 586174000

Pridržovacia hlavica H20 DF

Č. tovar. pol. 586179000

Štvorcestná hlavica H20

Č. tovar. pol. 586170000

Zverákový stĺpik ochranného zábradlia S

Č. tovar. pol. 580470000

Prievlaková klieština 20

Č. tovar. pol. 586148000

Nástavec k prievlakovej klieštine 60cm

Č. tovar. pol. 586149000

Doka-expres-kotva 16x125mm

Č. tovar. pol. 588631000

Doka-pružinová hmoždinka 16mm

Č. tovar. pol. 588633000

Jedno balenie pozostáva z 100 kusov.