Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Doka-nosač H20 top P

Doka-nosač H20 top P

Nosač punog hrpta i stabilnog oblika s rebrom od prešane ploče i ojačanjem krajeva od PUR-a. (odgovara normi EN 13377)
Više informacija
Novi materijal
Stanje: Novi materijal

Dodatne informacije:

Informacije o proizvodu

Nosač punog hrpta i stabilnog oblika s rebrom od prešane ploče i ojačanjem krajeva od PUR-a. (odgovara normi EN 13377)

Tehničke informacije

Površina žuto obojeno

Primjenjivo u sljedećim sustavima