Du kan se priserna för dina produkter efter inloggning.

Doka träbalk I tec 20

Doka träbalk I tec 20

Formbalkar av trå-och plastkomposit med förstärkt ändskydd likt Top-balken och med grå plastfolie på flänsarnas breda ytor.
Mer information
Nytt material
Status: Nytt material

Ytterligare information

Produktinformation

Formbalkar av trå-och plastkomposit med förstärkt ändskydd likt Top-balken och med grå plastfolie på flänsarnas breda ytor.

Teknisk information

Yta gullaserad, grå

Kan tillämpas för följande system

Nedladdningar

Observera: Vänligen observera vår Nedladdningsinformation.

Alla nedladdningar (t.ex. användarinformation) finns i Doka Download Center.